Staví se bez přestávky

17. 3. 2020

Staví se bez přestávky

 

Vzhledem k okolnostem, které jsou v těchto dnech, stavba i nadále pokračuje podle plánů, jelikož dodavatelé i dělníci fungují a materiálem je stavba předzásobena a nejsou problémy s jeho nákupem i dodáním. 

 

Termín dokončení: 09/2020